Khmelnytskyi

From kanterella
Jump to navigation Jump to search

Khmelnytskyi
Khmelnytskyi Nuclear Power Plant
Plant
Company Energoatom
Where Netishyn, Khmelnytskyi,
Regulatory
Region Ukraine
ISFSI docket
wikipedia link
Reactor Unit 1
Docket
Licensed Power Level (Thermal) 1000 MW
Unit type VVER-1000
Status
Commission 1987
Reactor Unit 2
Docket
Licensed Power Level (Thermal) 1000 MW
Unit type VVER-1000
Status
Commission 1987
Reactor Unit 3
Docket -Canceled
Unit type VVER-1000
Status
Reactor Unit 4
Docket -Canceled
Unit type VVER-1000
Status
Reactor Unit 5
Docket -Canceled
Unit type VVER V-320
Status
Reactor Unit 6
Docket -Canceled
Unit type VVER V-320
Status